Aktuellt FSUH

FSUH har årsmöte tisdagen den 24 april 2018 kl. 15.00

Lokal: TAM-Arkiv, Grindstuvägen 48, Ulvsunda, Bromma.

Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson besöker
årsmötet och talar om Skolverkets ansvar för en mer likvärdig skola.

Alla medlemmar varmt välkomna!