Årsböcker i Svensk Undervisningshistoria

Arkiv och databas

Nyutkomna årsböcker skickas till föreningens medlemmar.

Genom länkarna nås de individuella volymerna i Kungliga bibliotekets nationell söktjänst LIBRIS. Där kan man bland annat se vilka bibliotek som har den aktuella volymen.

De flesta av böckerna kan läsas / laddas ned i fulltext från TAM-arkivs hemsida.
Sök pdf>

Årgång

1921

Vol 1
Bror Rudolf Hall: Om Sveriges första läroverksstadga: studier rörande reformationstidens skola och skolfrågor
LIBRIS information>

Vol 2
G.A. Frykholm: Ur Fryksände, Lena, Skultuna, Snavlunda och Välinge skolhistoria: anteckningar ur acta, sägner och minne
LIBRIS information>

Vol 3
Johannes Karlsson: Självbiografier av lärare: 1-4: levnadsminnen
LIBRIS information>

Vol 4
Bror Rudolf Hall: Sveriges allmänna läroverksstadgar 1561-1905. 1/3, 1561, 1611 och 1649 års skolordningar: i avtryck och, de båda senare, i översättning .
LIBRIS information>

1922

Vol 5
Bror Rudolf Hall: Johannes Rudbeckii akademiska högtidstal: utgivna i översättning från latinet .
LIBRIS information>

Vol 6
A. P. Andersson: Lankasterskolor: interiörer från Dalarne, Gästrikland, Uppland, Småland, Västergötland, Halland och Skåne .
LIBRIS information>

Vol 7
Bror Rudolf Hall: Sveriges allmänna läroverksstadgar 1561-1905. 4/6, 1693, 1724 och 1807 års skolordningar .
LIBRIS information>

1923

Vol 8
R Cederlund: Folkundervisning med lärda, etiska och praktiska inslag: urkunder och historik rörande Garpenberg, Levede, Strömsholm, Tådene, V. Vingåker, Västerhaninge och Västerljung .
LIBRIS information>

Vol 9
Bror Rudolf Hall: Sveriges allmänna läroverksstadgar 1561-1905. 7, 1820 års skolordning .
LIBRIS information>

Vol 10
Bror Rudolf Hall: Till Johannes Rudbeckii karakteristik: hittills otryckta urkunder.
LIBRIS information>

1924

Vol 11
Bror Rudolf Hall: Sveriges allmänna läroverksstadgar 1561-1905. 8/9, 1856 och 1859 års stadgar för elementarläroverken.
LIBRIS information>

Vol 12
Ur Husby-Rekarne, Kroppa, N. Björke, Älvdalens, Silleruds, Odensjö, Tådene och Garpenbergs skolhistoria: historik och urkunder
LIBRIS information>

Vol 13
Bror Rudolf Hall: Sveriges allmänna folkskolestadgar 1842–1921.
LIBRIS information>

1925

Vol 14
Ur Växjö stifts folkundervisningshistoria 1795-1865: acta och skildringar rörande Tegnér, G. Adlerbeth, J. Lagergren, J. Rydeman m.fl.
LIBRIS information>

Vol 15
K.F. Karlsson & K. Thunander: Minnen från Örebro, Nyköpings och Jönköpings läroverk samt Uppsala universitet.
LIBRIS information>

Vol 16
Severin Schlüter: Ur Malmöhus läns folkundervisningshistoria : acta och skildringar.
LIBRIS information>

1926

Vol 17
Erasmus av Rotterdam; Johannes Matthiæ Gothus: Erasmi De civilitate samt Matthiæs Ratio och Libellus / i översättning och urval utgivna till Riddarhusskolans 300-årsjubileum.
LIBRIS information>

Vol 18
Tidiga enhetsskoletankar. Agardh, Bergman, Broocman, Fryxell, Silverstolpe.
LIBRIS information>

Vol 19
Bror Rudolf Hall: Ur den kyrkliga folkdisciplineringens historia : otryckta acta och spridda undersökningar. 1.
LIBRIS information>

1927

Vol 20
Tidiga enhetsskoletankar. Oscar I, Geijer, Wallin, Cederschjöld.
LIBRIS information>

Vol 21
Bror Rudolf Hall: Ur den kyrkliga folkdisciplineringens historia : otryckta acta och spridda undersökningar. 2.
LIBRIS information>

Vol 22
Bror Rudolf Hall: Sveriges allmänna läroverksstadgar 1561-1905. 10, 1878 års skollag: vidfogad skrift: Anvisningar och råd; bilaga till 1820 års skolordning.
LIBRIS information>

1928

Vol 23
Bror Rudolf Hall: Rudbeckii kyrkodisciplin och vissa av dess förebilder. [Bd 1].
LIBRIS information>

Vol 24
Bror Rudolf Hall: Prins Oscars goss- och flickläroverk i Askersund :acta. Före 1817.
LIBRIS information>

Vol 25
Fridtjuv Berg: Eneroths pedagogik: valda uttalanden / jämte kortfattad biografi.
LIBRIS information>

1929

Vol 26
Bror Rudolf Hall: Prins Oscars goss- och flickläroverk i Askersund: acta. 1817-1859.
LIBRIS information>

Vol 27
Bror Rudolf Hall: Folkpedagogiska stiftsstatuter. 1, Tyska, baltiska och finländska kyrkoedikt i svensk tid.
LIBRIS information>

Vol 28
Mauritz Malmström: Ur Lunds och Visby folkskoleseminariers historia : elevminnen, avtryck och undersökningar.
LIBRIS information>

1930

Vol 29
Johan Matthias Ambrosius: Skånska folkskolor: minnen, urkunder och undersökningar.
LIBRIS information>

Vol 30
Bror Rudolf Hall: Rudbeckii kyrkodisciplin och vissa av dess förebilder. [Bd 2].
LIBRIS information>

Vol 31
Bror Rudolf Hall: Sveriges allmänna läroverksstadgar 1561-1905. 11, 1905 års läroverksstadgar.
LIBRIS information>

1931

Vol 32
Tidiga enhetsskoletankar. Almquist, Cramér, Kryger, Siljeström m.fl. / kommenterade av B. Rud. Hall.
LIBRIS information>

Vol 33
Reformpedagogik i Gustav Adolfs anda: rarissimi-skrifter m.m. av Gustav II Adolf, Oxenstierna, Skytte, Ratke och Comenius / till 300-årsminnet omtryckta och kommenterade av B. Rud. Hall.
LIBRIS information>

Vol 34
Bror Rudolf Hall: Penalism vid läroverken. Källskrifter, skildringar.
LIBRIS information>

1932

Vol 35
Bror Rudolf Hall: Folkpedagogiska stiftsstatuter. 2, Påbud inom det nutida Sveriges gränser.
LIBRIS information>

Vol 36
Bror Rudolf Hall: Hågkomster från folkskola och folkundervisning. [1], Skildringar av f.d. elever och lärare.
LIBRIS information>

Vol 37
Bror Rudolf Hall: Läroverksminnen: skildringar av f.d. elever och lärare. [1].
LIBRIS information>

1933

Vol 38
Bror Rudolf Hall: < Hågkomster från folkskola och folkundervisning. [2] (N.F.), Skildringar av f.d. elever och lärare.
LIBRIS information>

Vol 39
Bror Rudolf Hall: Källförteckning till svenska pedagogikens historia.
LIBRIS information>

Vol 40
Bror Rudolf Hall: Läroverksminnen: skildringar av f.d. elever och lärare. [2] (N.F.).
LIBRIS information>

1934

Vol 41
Bror Rudolf Hall: Seminarierna.
LIBRIS information>

Vol 42–43
Bror Rudolf Hall: Eneroths pedagogiska tanke-miljö: donators och hans förebilders idéer om människans förädling: urkunder med kommentarer.
LIBRIS information>

1935

Vol 44
Bror Rudolf Hall: Manliga privatläroverk.
LIBRIS information>

Vol 45–46
Folkpedagogiska utlåtanden (Pedagogiska källskrifter X).
LIBRIS information>

1936

Vol 47–48
Seminarieminnen. Bilaga: Eneroths skolsystem.
LIBRIS information>

Vol 49
Bror Rudolf Hall: Adelssöners fostran (Pedagogiska källskrifter II).
LIBRIS information>

1937

Vol 50
Bror Rudolf Hall: Acta till Hudiksvalls läroverks historia (Pedagogiska källskrifter V A 4).
LIBRIS information>

Vol 51
Bror Rudolf Hall: Hågkomster från folkskola och folkundervisning. 3, Skildringar av f.d. elever och lärare
LIBRIS information>

Vol 52
Alfred Finell: Läroverk och livsverk: kommenterade självbiographica rörande lärdomsvägen och mannagärningen
LIBRIS information>

1938

Vol 53
Ragnhild Brolinson: Minnen från privatläroverk och om lärd undervisning i hemmen m.m.
LIBRIS information>

Vol 54–55
Bror Rudolf Hall: Hågkomster från folkskola och folkundervisning. 3, Skildringar av f.d. elever, lärare och andra
LIBRIS information>

1939

Vol 56–57
Albert Wiberg: Till skolslöjdens förhistoria: några utvecklingslinjer i svensk arbetspedagogik intill 1877: 1: Tiden intill 1861
LIBRIS information>

Vol 58
Bror Rudolf Hall: Acta till Stockholms större latinläroverks historia 1419-1840(Pedagogiska källskrifter VA 3).
LIBRIS information>

1940

Vol 59
Läroverksminnen: skildringar av f.d. elever och lärare. 3, Från Stockholms, Strängnäs, Örebro o.a. lärda skolor / av Fr. Aulin, N. Lundqvist, V. Ståhle m.fl.
LIBRIS information>

Vol 60
Bror Rudolf Hall: Acta till Stockholms folkundervisnings historia: 1533-1847  (Pedagogiska källskrifter XI).
LIBRIS information>

1941

Vol 61
Blenda Andersson: Uppteckningar om folkupplysningen på 1800-talet: dagboksblad, minnen och referat / av Blenda Andersson och J. O.Hedberg samt K. O.Knutzen och A. G.Thedéen.
Innehåller även Blenda Andersson: Folkundervisning och folkskola i Vislanda under 1800-talet: återblick vid 100-årsminnet av första folkskolebygget
LIBRIS information>
LIBRIS information>

1942

Vol 62
Bror Rudolf Hall: Finlandssvenska och baltiska läroverk: urkunder, undersökningar och minnen
LIBRIS information>

Vol 63
Bror Rudolf Hall: Goda lärare: minnesbilder av f.d. lärjungar o.a.
LIBRIS information>

Vol 64
Nils Nilsson – Albert Wiberg: Reformpedagoger. 1/2, A. Modéèr och J.C. Höjer: studier
LIBRIS information>

Vol 65
Bror Rudolf Hall: Hågkomster från folkskola och folkundervisning. 5, Skildringar av f.d. elever och lärare. Bilaga: P.A. Rosenius, Minnen från Uppsala folkskoleseminarium.
LIBRIS information>

1943

Vol 66
Albert Wiberg: Reformpedagoger. 3/6, Ruder, Hammar, Browallius, Nording: urkundsavtryck och studier
LIBRIS information>

Vol 67
Alfred Nordfelt och Nils Lundqvist: Läroverksminnen: skildringar av f.d. elever och lärare. 4, Hågkomster
LIBRIS information>

1944

Vol 68–69
Bror Rudolf Hall: Till Gefle läroverks historia 1557–1850.
LIBRIS information>

Vol 70
Hågkomster från folkskola och folkundervisning VI. Levi Johansson, Bl. Andersson, L. Malmberg m.fl.
LIBRIS information>

1945

Vol 71
Hågkomster från folkskola och folkundervisning VII. K.O. Broström, S. Nylund, G. Karlsson och Joel Söderberg.
LIBRIS information>

Vol 72
Hågkomster från folkskola och folkundervisning VIII. Anna Ifrén, C.G. Lundgren, Signe Ehrling, E. Mäkitalo, C. Nyberg, K.E. Renqvist m.fl.
LIBRIS information>

1946

Vol 73
Hågkomster från folkskola och folkundervisning IX. C.O. Arcadius, J.R. Linder, O. Selinus, uppsalaseminarister, examinerade 1905.
LIBRIS information>

Vol 74
B. Rud. Hall, Undervisningshistoriska interiörer.
LIBRIS information>

1947

Vol 75
Undervisningshistoriska önskemål. Räddnings-, upptecknings-, forsknings- och undervisningsuppgifter skisserade av B Rud. Hall.
LIBRIS information>

Vol 76
Orationer och kyrkostadgar. N. Lundqvist, P. Norberg, S. Rosengren.
LIBRIS information>

1948

Vol 77–78
Albert Wiberg: Carl Ulric Broocman. Bidrag till en biografi.
LIBRIS information>

1949

Vol 79
Sven Hofs självbiografi och Testamente till biskopen och domkapitlet i Skara.
LIBRIS information>

Vol 80
Einar Ekman: Diakonien och folkskolan. En minnesvärd insats i svenskt folkbildningsarbete under förra seklet.
LIBRIS information>

1950

Vol 81
Albert Wiberg: Från upplysningstiden. Spridda undervisningshistoriska studier.
LIBRIS information>

Vol 82
Lars Freeman – Ingeborg Kumlander: Seminarieminnen. Anteckningar och studier.
LIBRIS information>

1951

Vol 83–84
Stockholms storskolas journal, utgiven av Severin Solders och Albert Wiberg.
LIBRIS information>

1952

Vol 85
Josef S. Gralén: Folkskoleinspektionen i Gävleborgs län I: Åren 1861–1876. Ett bidrag till folkundervisningens historia.
LIBRIS information>

Vol 86
Asta Nordgren och Ester Zetterlund: Hågkomster från folkskola och undervisning X.
LIBRIS information>

1953

Vol 87
Severin Solders – J. Romson: Folkundervisning i Älvdalen och Mora.
LIBRIS information>

Vol 88
Albert Wiberg – Gustaf Kaleen: Allmän bildning och yrkesskolning. Två reformförslag.
LIBRIS information>

1954

Vol 89–90
Erik Nordberg: Arjeplogs lappskola. Anteckningar.
LIBRIS information>

1955

Vol 91
Josef S. Gralén: Folkskoleinspektionen i Gävleborgs län II: Åren 1877–1914. Ett bidrag till folkundervisningens historia.
LIBRIS information>

Vol 92
Isidor Johansson: Själevads skolväsen. Från mitten av 1800-talet och dess första folkskollärare.
LIBRIS information>

1956

Vol 93
Albin Warne: Agardh och läroverksfrågan.
LIBRIS information>

Vol 94
Albert Wiberg: Akademiska läsesällskapet i Lund 1812–1830 och dess föregångare.
LIBRIS information>

1957

Vol 95–96
Albert Wiberg: Uppsala läsesällskap under dess första utvecklingsskede 1797–1824.
LIBRIS information>

1958

Vol 97–98
Josef S. Gralén: Folkskoleinspektionen i Örebro län åren 1861–1914 jämte kortfattad översikt av folkundervisningen i länet före 1861.
LIBRIS information>

1959

Vol 99–100
Albin Warne: Läroverksfrågan i vårt land under 1840-talet.
LIBRIS information>

1960

Vol 101
Einar Ekman: Diakonala insatser i svensk socialpedagogik åren 1852–1904 i belysning av den allmänna utvecklingen på området.
LIBRIS information>

Vol 102
Hugo Tenerz: Folkupplysningsarbetet i Norrbottens finnbygd från äldsta tid till sekelskiftet 1900.
LIBRIS information>

1961

Vol 103
Albin Warne: Om tillkomsten av vår första folkskolestadga.
LIBRIS information>

Vol 104
Sven Grauers: Anna Sandström 1854–1931. En svensk reformpedagog.
LIBRIS information>

Vol 105
S.A. Kinbergs Dagbok. Anteckningar från seminarie- och lärarår i Göteborg 1864–1868, redigerade och kommenterade av Olof Em. Olsson.
LIBRIS information>

1962

Vol 106
Gösta Cavonius – Wilhelm Sjöstrand – Albert Wiberg: Esaias Tegnérs och Erik Gustaf Geijers inställning till folkskola och folkupplysning.
LIBRIS information>

Vol 107
Hjalmar Torell – Johan Arvid Arnberg Hågkomster från skola och undervisning XI.
LIBRIS information>

Vol 108
Eric Jonas Almquist – Carl Gustaf Nordin Ur deras pedagogiska tankevärld.
LIBRIS information>

1963

Vol 109
Erik Melander: Etisk fostran i svensk obligatorisk skola från 1842.
LIBRIS information>

Vol 110
Axel Bromander: En skolman berättar. En släktkrönika med försök till miljö- och folklivsskildring, person- och skolhistoria jämte glimtar ur folkrörelser och kyrkoliv.
LIBRIS information>

1964

Vol 111
Ivar Andrén: Folkundervisning och folkbildning i Västmanlands län med stöd av länets landsting.
LIBRIS information>

Vol 112
Klas Bröms: Fridtjuv Bergs pedagogik. Med tyngdpunkt på tiden före hans första statsrådsperiod .
LIBRIS information>

1965

Vol 113
Albin Warne: Striden om de s.k. småläroverken.
LIBRIS information>

Vol 114
Gustaf Sivgård: Vandrande Scholares. Den gamla djäknegångsseden.
LIBRIS information>

1966

Vol 115
Sam Rönnegård – Uno Lundberg: Folkundervisningen i Leksand och Forshem i äldre tid.
LIBRIS information>

Vol 116
Gustaf Kaleen: Sveriges första folkskollärarförening.
LIBRIS information>

1967

Vol 117
Edit Hedin: Göteborgs flickskolor.
LIBRIS information>

Vol 118
Göte Klingberg: Kronologisk bibliografi över barn- och ungdomslitteratur utgiven i Sverige 1591–1839.
LIBRIS information>

1968

Vol 119
Stig G. Nordström: Hjälpskolan och särskolan i Sverige t.o.m. 1921. Utvecklingen i relation till differentieringsproblemet.
LIBRIS information>

Vol 120
Carl Holm: Fridtjuv Berg och folkhögskolan.
LIBRIS information>

1969

Vol 121
Gustaf Sivgård: Ur Växjö stifts folkundervisningskrönika.
LIBRIS information>

Vol 122
Lennart Tegborg: Folkskolans sekularisering 1895–1909.
LIBRIS information>

1970

Vol 123
Uno Träff: Bidrag till Villstads skol- och kulturhistoria.
LIBRIS information>

Vol 124
August Isaacsson: Ur Vittinge skolkrönika.
LIBRIS information>

1971

Vol 125
Lennart Bohman: Ett landsortsläroverk. Studier kring Visby Gymnasium 1821–1971.
LIBRIS information>

Vol 126
Berättelser om de Allmänna Svenska Läraremötena 1852, 1854 och 1863.
LIBRIS information>

1972

Vol 127
Elof Lindälv: Om fynden på vinden i Majornas växelundervisningsskola.
LIBRIS information>

Vol 128
Gunhild Kyle & Gunnar Herrström: Två studier i den svenska flickskolans historia.
LIBRIS information>

1973

Vol 129
Wilhelm Sjöstrand: Freedom and Equality as fundamental Educational Principles in Western Democracy.
LIBRIS information>

Vol 130
Thor Nordin: Växelundervisningens allmänna utveckling och dess utformning i Sverige till omkring 1830.
LIBRIS information>

1974

Vol 131
Comenius’ självbiografi.
LIBRIS information>

Vol 132
Yngve Löwegren: Naturaliesamlingar och naturhistorisk undervisning vid läroverken.
LIBRIS information>

1975

Vol 133
Henrik Elmgren: Trivialskolan i Jönköping 1649–1820.
LIBRIS information>

Vol 134
Elisabeth Dahr: Jönköpings flickskolor.
LIBRIS information>

1976

Vol 135
Sven Askeberg: Pedagogisk reformverksamhet. Ett bidrag till den svenska skolpolitikens historia 1810–1825.
LIBRIS information>

Vol 136
Einar Lilja: Klasslärarutbildningen i Linköping 1843–1968.
LIBRIS information>

Vol 137
Sigurd Åstrand: Reallinjens uppkomst och utveckling fram till 1878.
LIBRIS information>

1977

Vol 138
Harald Ryfors och Erik Norberg:  Högre allmänna läroverket för flickor i Göteborg 1929-1966, Kjellbergska gymnasiet 1966-1972.
LIBRIS information>

Vol 139
Ingar Bratt: Engelskundervisningens framväxt i Sverige. Tiden före 1850.
LIBRIS information>

Vol 140
Torbjörn Lengborn: En studie i Ellen Keys pedagogiska tänkande främst med utgångspunkt från ”Barnets århundrade”.
LIBRIS information>

1978

Vol 141
Matti A Sainio: Dissertationen und Orationen der Universität Dorpat 1632–1656.
LIBRIS information>

Vol 142
Gustaf Kaleen: Fackundervisningen vid våra folkskoleseminarier, 1865–1914.
LIBRIS information>

1979

Vol 143
Arvid G:son Elg: Härnösands gymnasiebibliotek 1790.
LIBRIS information>

Vol 144
Felix Innergård: En skolkavalkad.
LIBRIS information>

1980

Vol 145
Karl Larsson: Från C-skolan till Prästgymnasiet.
LIBRIS information>

Vol 146
Elisabeth Dahr: Sveriges högre flickskolors lärarförbund och dess föregångare.
LIBRIS information>

Vol 147
Johan Jacob Holmbergs Anteckningar af Händelser.
LIBRIS information>

1981

Vol 148
Elisabet Hammar: Franskundervisningen i Sverige fram till 1807.
LIBRIS information>

Vol 149
Ellen Key: Missbrukad Kvinnokraft Kvinnopsykologi. Med förord, kronologisk översikt och inledning om Ellen Key i kulturrevolutionen.
LIBRIS information>

Vol 150
Gunnar Wikmark: Carl Johan Blomberg. En språkforskares studieår och livsgärning.
LIBRIS information>

1982

Vol 151
Henrik Elmgren–Göran Åberg: Elementarläroverket i Jönköping 1821–1878.
LIBRIS information>

Vol 152–153
Kurt Törnvall: Folkskolans utveckling i Marks och Bollebygds kontrakt 1842–1862 och Göran Strömqvist–Britta Strömqvist: Helena Larsdotter Westerlund, den första kvinnan som examinerades vid Folkskoleseminariet i Göteborg.
LIBRIS information>

1983

Vol 154
Henry Pederby: Då skolradion kom. Personliga minnen och anteckningar från 1929–1950.
LIBRIS information>

Vol 155
Gustaf Holmstedt: Lekt och lärt i Skara. Vad diarium, dagspress och dagböcker berättar om livet i Skara skola, stad och bygd åren 1821–1850.
LIBRIS information>

1984

Vol 156
Ingar Bratt: Engelskundervisningens villkor i Sverige 1850–1905.
LIBRIS information>

1985

Vol 157
Sigurd Åstrand–Alice Kollén: Två studier av pedagogiska pionjärinsatser.
LIBRIS information>

1986

Vol 158
Sven-Åke Selander: Livslångt lärande i den svenska kyrkoförsamlingen Fleninge 1820–1890.
LIBRIS information>

Vol 159
Sven J Enlund: Svenska Folkskolans Vänner, SFV. Riksförbundet Kristen Fostran, RKF.
LIBRIS information>

1987

Vol 160
Gunnar Richardson: Tekniken, människan och samhället. Humanistiska inslag i 1940- och 1950-talens tekniska utbildning
.
LIBRIS information>

Vol 161
Sven Ekwall: Tidig småskollärarutbildning. En studie med särskilt avseende på Malmölänet 1865–1884.
LIBRIS information>

1988

Vol 162
Utbildningshistoria 1988.
LIBRIS information>

1989

Vol 163
Utbildningshistoria 1989.
LIBRIS information>

1990

Vol 164
Minnen och dokument I: Skolledare minns.
LIBRIS information>

Vol 165
Utbildningshistoria 1990.
LIBRIS information>

1991

Vol 166
Minnen och dokument II: Gamla småskolor och deras lärare. Lärarminnen samlade av Sven Ekwall.
LIBRIS information>

Vol 167
Harry Lindholm: Föreningarna för matematisk-naturvetenskaplig undervisning.
LIBRIS information>

Vol 168
Göran Åberg: Högre allmänna läroverket i Jönköping 1878–1968.
LIBRIS information>

1992

— [Särskild medlemsvolym]: Ett folk börjar skolan. Folkskolan 150 år. 1842–1992. Red: Gunnar Richardson.
LIBRIS information>

Vol 169
Gudrun Spetze: Stockholms folkskolor 1842–1882.
LIBRIS information>

Vol 170
Utbildningshistoria 1992. (1842 års folkskolestadga. Bakgrund och tillkomst. Innebörd och betydelse.)
LIBRIS information>

1993

Vol 171
Stig G Nordström – Bengt Thelin (red.): Svenska skolmuseer.
LIBRIS information>

Vol 172
Ingrid Lindell: Disciplinering och yrkesutbildning. Reformarbetet bakom 1918 års praktiska ungdomsskolereform.
LIBRIS information>

Vol 173
Sven J Enlund: Svenska kyrkan och folkskoleseminarierna 1842–1968 med särskild hänsyn till seminarierna i Uppsala, Härnösand och Göteborg.
LIBRIS information>

1994

Vol 174
Minnen och dokument III: Skolinspektörer minns.
LIBRIS information>

Vol 175
Bengt Jacobson: Kommunal vuxenutbildning 1965–1984.
LIBRIS information>

Vol 176
Utbildningshistoria 1994. (Privatskolor, enskilda skolor och friskolor.)
LIBRIS information>

Vol 177
Minnen och dokument IV: Gymnasieinspektörer minns.
LIBRIS information>

1995

Vol 178
Minnen och dokument V: Aurelius’ räknelära från 1614
LIBRIS information>

Vol 179
Minnen och dokument VI: Lärare minns sina första år.
LIBRIS information>

Vol 180
Minnen och dokument. 7, J.A. Comenius Pampædia
LIBRIS information>

1996

Vol 181
Minnen och dokument VII: Skolmästarkonst av O.E.L. Dahm.
LIBRIS information>

Vol 182
Utbildningshistoria 1996. (Kön och könsroller i svensk skola – ett historiskt perspektiv.)
LIBRIS information>

Vol 183
Årsböcker i svensk undervisningshistoria under 75 år.
LIBRIS information>

Vol 184
Alf Uddholm: Gävles Vasaskola och dess elever under fem sekler (1557–1990).
LIBRIS information>

1997

Vol 185
Minnen och dokument IX: Spjutspets mot framtiden Skolministrar, riksdagsmän och SÖ-chefer om skola och skolpolitik. Red: Gunnar Richardson.
LIBRIS information>

Vol 186
Sven Ekwall: ABC-bok, katekes och kulram – kamin och kvast. Skolans lokalvård och småskolläraryrkets feminisering i ett historiskt perspektiv.
LIBRIS information>

1998

Vol 187
Sixten Marklund: Skolväsendets centrala ledning. Från Gustav Vasa till Skolverket.
LIBRIS information>

Vol 188
Utbildninghistoria 1998 (Statlig styrning och lokalt självbestämmande på skolans område.)
LIBRIS information>

1999

Vol 189
Gunnar Richardson: Torsten Rudenschöld. Samhällskritiker och skolreformator.
LIBRIS information>

Vol 190
Karin Wilmenius: Folkskollärarinnor i Stockholm.
LIBRIS information>

2000

Vol 191
Utbildningshistoria 2000 (Skolbyggnadernas utformning, finansiering och hyressättning under 1800- och 1900-talen.)
LIBRIS information>

Vol 192
Nils Slunga: Arbetsstugorna i norra Sverige: ett filantropiskt företag i skolans tjänst.
LIBRIS information>

Vol 193
Torsten Husén & Kjell Härnqvist: Begåvningsreserven: en återblick på ett halvsekels forskning och debatt.
LIBRIS information>

2001

Vol 194
Lars Larsson: Industri- och hantverksutbildning under två sekler.
LIBRIS information>

Vol 195
Jan Stigare: Skolan och ungdomspucklarna.
LIBRIS information>

2002

Vol 196
Minnen och dokument X: J.P. Martinelle En utnött folkskollärares anteckningar och minnen.
LIBRIS information>

Vol 197
Utbildningshistoria 2002 (Skolresornas historia.)
LIBRIS information>

Vol 198
Karin Wilmenius: ABC-boken berättar : en didaktisk studie från Stockholm åren 1770-1900.
LIBRIS information>

2003

Vol 199
Sonja Hjorth: Statens kaka: om nedläggningen av Skolöverstyrelsen och Länsskolnämnderna. (Utkom 2006)
LIBRIS information>

Vol 200
Gunnar Richardson: Hitler-jugend i svensk skol- och ungdomspolitik: beredskapspedagogik och demokratifostran i Sverige under andra världskriget.
LIBRIS information>

2004

Vol 201
Sven-Åke Johansson: Den ryska revolutionen och det sovjetiska samhället i debatten och skolans läroböcker.
LIBRIS information>

2005

Vol 202
Carl-Axel Axelsson: Engelska åt alla.
LIBRIS information>

Vol 203
Sven-Åke Johansson: Östersjöområdet i skolans undervisning och värderingar.
LIBRIS information>

2006

Vol 204
Karin Hjälmeskog (red.): Lärarprofession i förändring: från “skolkök” till hem- och konsumentkunskap.
LIBRIS information>

Vol 205
Ebbe Lindell: Om rättskrivning: fakta och kuriosa.
LIBRIS information>

2007

Vol 206
Minnen och dokument XI: Var det bättre förr? En avgångsklass 1947 berättar om de första åren som folkskollärare.
LIBRIS information>

Vol 207
Minnen och dokument XII: Kadettminnen av överste Claës Bratt: redigerade och kommenterade av Esbjörn Larsson.
LIBRIS information>

2008

Vol 208
Anders Nilsson: Yrkesutbildningen i Sverige 1850-1910.
LIBRIS information>

Vol 209
Esbjörn Larsson (red.): Ny utbildningshistorisk forskning: tio bidrag från Nationella forskarskolan i utbildningshistoria
LIBRIS information>

2009

Vol 210
Torgny Nevéus: I katedern på orgelstolen vid bikuporna: en folkskollärares verksamhet för hundra år sedan
LIBRIS information>

Vol 211
Bengt Johansson: Matematikundervisningen i Sverige för 100 år sedan
LIBRIS information>

2010

Vol 212
Anna B. Larsson (red.): Fostran i skola och utbildning: historiska perspektiv
LIBRIS information>

Vol 213
Ann-Kristin Högman, Lars Petterson & Sune Åkerman (red.): Samhällsbyggare i närmiljön: kvinnliga och manliga folkskollärares insatser i det lokala samhällslivet 1860-1960
LIBRIS information>

2011

Vol 214
Johan Enegren: Friskolor och statsmakter 1830-2000
LIBRIS information>

Vol 215
Rolf Helldin, Helen Dwyer, & Mara Westling Allodi (red.): Specialpedagogiska nybyggare: en historisk antologi om organisation, funktionshinder och särskilt stöd under 1900-talet
LIBRIS information>

2012

Vol 216
Jonas Hallström, Bengt-Göran Martinsson & Mats Sjöberg:  Att hävda och vårda ett revir: argument, strategier och arbetsmetoder för ämnesföreningarna i biologi, historia och svenska 1960-2010
LIBRIS information>

2013

Vol 217
Elisabeth Mårald:
Barnen som framtidsbyggare. Ellen Keys dröm och Sigrids verklighet
LIBRIS information>

2014

Vol 218
Göran Dahlbäck:
Från barnhusbarn i Uddevalla till överlärare i Sandviken : Fredrik Viktor Samuelsson (1835-1916) berättar om sitt liv som pedagog : minnesanteckningar / utgivna av Göran Dahlbäck.

LIBRIS information>

Vol 219
Ebbe Lindell:
Nyare läsläror En analys av läseböcker från 1900-talet

LIBRIS information>

2015

Vol 220
Romilson, Christer:
Tankar om lärarna, skolan och samhället: femton tal.
LIBRIS information>

2016

Vol 221
Ekholm, Christer:
Skolledarutbildningen under fyrtio år
LIBRIS information>

2017

Vol 222
Claesson, Urban (red.):
Fostran och bildning för en annan modernitet : Siljanskolan som reformpedagogiskt alternativ
LIBRIS information>

2018

Vol 223
Edman, Björn:
Läroverket på Stampen: Östra Real i Göteborg
LIBRIS information>

2020

Vol 224
Backman Prytz, Sara & Landahl, Joakim (red.):
Skolans högtider: ceremoni, fest och firande i svensk skolhistoria
LIBRIS information>

 

Mer information

Tidigare utgivna årsböcker kan i vissa fall köpas. Kontakta årsboksredaktören för mer information:

E-post: henrik.edgren@edu.uu.se

En reaktion på ”Årsböcker i Svensk Undervisningshistoria”

Kommentarer är stängda.

Translate »