Årsbok 222

REDAKTIONEN

Fostran och bildning för en annan modernitet är titeln på 2017 års årsbok från Föreningen för svensk undervisningshistoria. Den handlar om Siljanskolan som reformpedagogiskt alternativ.

Den är en unik dokumentation av ett viktigt stycke svensk utbildningshistoria i form av en antologi. Boken kopplar ihop ett reformpedagogiskt projekt i Tällberg med historien om det svenska nationsbygget. Inom ramen för detta projekt upphöjdes kring sekelskiftet 1900  landskapet Dalarna till ett nationellt urhem.  Storstadsideal och massutbildning kunde kritiseras till förmån för bevarat agrart folkliv, småskalighet och naturvård.

Makarna Alm kunde i Siljansskolan i Tällberg skapa en skola som inte bara var en institution utan ett hem där handens och hjärnans arbete skulle bilda en enhet och knyta an till äldre folklig kultur.

Boken har under 2015-2017 kommit till inom ramen för en tvärvetenskaplig utbildningshistorisk forskarmiljö inom forskningsprofilen Utbildning och lärande vid Högskolan i Dalarna, under ledning av Urban Claesson.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *