Årsboken 2021 handlar om skolans högtider

Årsboken 2021 har titeln Skolans högtider – Ceremoni, fest och firande i svensk skolhistoria. Det är den 224:e årsboken som getts ut av Föreningen för svensk undervisningshistoria sedan 1921. Bra jobbat, eller hur! Nästan alla tidigare årsböcker är digitaliserade och går att klicka sig fram till via hemsidan.
Skolan är till sin största del vardag. Den kan beskrivas som en av de mer rutinpräglade institutioner vi har, med sin femdagarsvecka, skolplikt och sina scheman. Men skolan har också sina avbrott mot vardagen, rutinen och slentrianen. Antologin Skolans högtider, redigerad av Sara Backman Prytz och Joakim Landahl, riktar uppmärksamhet mot några av dessa inslag. Bokens 13 kapitel spänner över en rad olika ämnen, exempelvis skoldanser, skolpjäser, morgonsamlingar, friluftsdagar, skolavslutningar, jubileer och invigningar. Antologins ämne ”skolans högtider” är valt för att högtidlighålla ett jubileum, nämligen Föreningen för Svensk undervisningshistoria som i år – 2020 – fyller 100 år. Föreningen bildades i juli 1920 på initiativ av Bror Rudolf Hall (1874-1950) med syftet att ”Befordra kännedomen om kunskapsmeddelelsens och undervisningsinstitutionernas historia i Sverige”.    

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *