Kategoriarkiv: Nytt nummer

VÄGVAL NR 4 / 2022, “VINTERNUMMER”

Inledning

AGNETA LINNÉ

Betygsantagning till Stockholms gymnasieskolor – när marknaden tog över…

ERIK NILSSON

Skolinspektionens roll i folkskollärarnas tidiga professionalisering

JAKOB EVERTSSON

Läroverksprogressivismen, perspektiv på policy och praktik 1920-1950

JOHAN SAMUELSSON

Varför blev den svenska skolmatematiken så bra på 1980-talet?

JOHAN PRYTZ

Från AMU till Lernia AB: Marknadsanpassningens konsekvenser för svensk arbetsmarknadsutbildning

JOHANNA RINGARP

Komministerdottern Magdalena, skomakardottern Lotten och hemmansägardottern Hilda – Den socio-ekonomiska bakgrunden hos lärare i norra Sverige under sent 1800- och tidigt 1900-tal

EMIL MARKLUND

VÄGVAL NR 1 / 2022, “VÅRNUMMER”

VÄGVAL NR 1 / 2022, “VÅRNUMMER”
Inledning

JOAKIM LANDAHL

“What Japan Learnt from Swedish Education: From Thunberg to Thunberg”

KAMPEI HAYASHI

“Talet om material och arbetssätt i barnträdgårdens historia”

ANNELIE FREDRICSON

“Den svenska förskolemarknadens födelse: Från Lex Pysslingen till barnomsorgspeng”

ESBJÖRN LARSSON, JOHANNES WESTBERG

“Objektivitet och konfessionell undervisning – dagens syn på konfessionell undervisning i ljuset av det tidiga 1900-talets debatt om kristendomsundervisningen”

EMMA HELLSTRÖM

“Minnen från gymnasieinspektionen”

MARTIN JÄRNEK

VÄGVAL NR 3-4 / 2021, TEMA: “DEN SISTA LÄRARHÖGSKOLAN”

INNEHÅLL

Inledning
Magnus Hultén

Lärarhögskolan från vaggan till graven
Erland Ringborg

Från lärarkandidat till prorektor
Astrid Pettersson

Lärarhögskolans uppgång och fall – några intryck
Sven Hartman

Lärarhögskolan i Stockholm – lärarnas eget Hogwarts
Lisa Carlsson

Gemensamt campus för lärarutbildningarna
Hans Persson

Estetiska inslag i lärarutbildningen från självklarhet till ovisshet
Eva Österlind

Drama på lärarhögskolan
Kent Hägglund

Lärarhogskolan som försvann
Ingrid Carlgren

 

© Foto: Bergslagsbild

VÄGVAL NR 1 / 2021 “VÅRNUMMER”

INLEDNING
Britten Ekstrand

En ny utbildning för ett nytt Sverige – Den tekniska elementarskolan 1855–1920
Fay Lundh Nilsson

Anna Whitlock – en pedagogisk pionjär
Anders Johnson

Skolkommissions inre arbete: skolutredning på lärares beprövade erfarenhet och vetenskaplig grund
Johan Samuelsson

Vägvalet att inrätta och tillåta musikklasser: En berättelse om etableringen av profilerade grundskolor
Jonathan Lilliedahl

 

Omslagsbild: Anna Witlock, porträtt av Natanael Beskow, 1918

VÄGVAL NR 4 / 2020 “Vinternummer”

INLEDNING
Jakob Evertsson

Läroböcker på samiska – En diskussion om att välja ett eller flera samiska skriftspråk på 1720-talet
Daniel Lindmark

Pandemin och skolan – Spanska sjukan i lärarpress och skolors årsredogörelser
Björn Norlin

Historien upprepar sig eller vad tror du själv? Frågor och övningar i efterkrigstidens läroböcker för den svenska folk- och grundskolan
Anders Persson

Framtiden, individen och samhället: Förändringar i målen för skolans samhällskunskaps- och historieundervisning 1970–2000
Henrik Åström Elmersjö

 

Omslagsbild: Johannes Schefferu, Lapponia (1673)

VÄGVAL NR 3/2020, “HÖSTNUMMER”

INLEDNING
Agnes Hamberger

Svar till ”Lärarinna 39” – Läraren i Dagens Nyheters kontaktannonser 1890–1980
Josefin Englund

Nya perspektiv på förskolans historia: Etnografiska ögonblicksbilder från lek och institutionellt vardagsliv på 1930-talet
Anne-Li Lindgren, Ingrid Söderlind

Blod, svett och tårar – Minnen från slöjdundervisning
Annelie Holmberg

PRYO och PRAO – olika föreställningar om arbete och arbetsliv i grundskolans historia
Åsa Broberg

Skolverkets start och skolans kommunalisering – Några minnen från fältet
Martin Järnek

VÄGVAL NR 2/2020, TEMA: “SOMMARNUMMER MED MINITEMA OM LÄRARTIDNINGAR”

INNEHÅLL NR 2 / 2020

Inledning
Agneta Linné

Vägval i den statliga förskolepolitiken: Halv- eller heldagsverksamhet, i hemmiljö eller på institution
Ingrid Söderlind, Anne-Li Lindgren

Skolans nedgång i Sverige under 1500-talet
Jakob Evertsson

Lärares mångsyssleri under 1800-talets andra hälft
Johannes Westberg

Modersmålsutbildningens policy i Sverige 1957-2017
Nuhi Bajqinca

MINITEMA OM LÄRARPRESSEN

Svensk läraretidning – en fråga om facklig sammanhållning (1)
Joakim Landahl

Från fri tidning till utförsäljning – en reporters berättelse
Enikö Arnell-Szurkos

Striden om en fri och obunden fackförbundstidning
Sten Svensson

 

© Omslagsbild: Konstnär Nils Tirén, 1930. Tillhör Göteborgs stadsmuseums samlingar.

Vägval nr 4/2019, Tema: Reformhistoria

Johanna Ringarp
Inledning

Peter Holmberg
Vägvalen i yrkesutbildningen- som jag minns dem! Från Yrkesskola till Gymnasieskola, tiden fram till 1991

Björn Furuhagen
På spaning efter den goda lärarutbildningen i Sverige och Finland

Viktor Aldrin
Skolans religiösa historia: Om övergången från statlig kristendom till statlig religionskritisk sekularism

Göran Bergström
Recension: Magnus Hulthén “Striden om den goda skolan”

 

VÄGVAL NR 3/2019, TEMA: LÄRARINNOR SOM PIONJÄRER I SKOLA OCH SAMHÄLLE

Sofia Persson
Inledning

Agneta Linné
Lärarutbildare och skolreformatörer – Hedwig Sidner och Anna Sörensen

Madeleine Michaëlsson
Ihärdiga insatser för rösträtt, fred och nykterhet av folkskollärarinnan Cecilia Francke

Sofia Persson
Röda Sofia – Göteborgs radikala folkskollärare

Yvonne Lindholm
Ester Hermansson – en livslång bildningsresa som kom att påverka den svenska skolan

 

Bildtext: Sveriges Folkskollärarinnors (SF:s) ombudsmöte i Sundsvall 1934. Fotograf: Ej angiven. Källa: Sveriges Allmänna Folkskollärareförening (SAF:s) arkiv. Denna bild hämtat från Rohdin, Viola & Larsson-Utas, Gunvor (1998) Alla tiders folkskollärarinnor: pionjärer och förbund. Stockholm: Lärarförbundets Förlag, s. 50.