Kategoriarkiv: Tidskriften Vägval i skolan

VÄGVAL NR 4 / 2022, “VINTERNUMMER”

Inledning

AGNETA LINNÉ

Betygsantagning till Stockholms gymnasieskolor – när marknaden tog över…

ERIK NILSSON

Skolinspektionens roll i folkskollärarnas tidiga professionalisering

JAKOB EVERTSSON

Läroverksprogressivismen, perspektiv på policy och praktik 1920-1950

JOHAN SAMUELSSON

Varför blev den svenska skolmatematiken så bra på 1980-talet?

JOHAN PRYTZ

Från AMU till Lernia AB: Marknadsanpassningens konsekvenser för svensk arbetsmarknadsutbildning

JOHANNA RINGARP

Komministerdottern Magdalena, skomakardottern Lotten och hemmansägardottern Hilda – Den socio-ekonomiska bakgrunden hos lärare i norra Sverige under sent 1800- och tidigt 1900-tal

EMIL MARKLUND

VÄGVAL NR 1 / 2022, “VÅRNUMMER”

VÄGVAL NR 1 / 2022, “VÅRNUMMER”
Inledning

JOAKIM LANDAHL

“What Japan Learnt from Swedish Education: From Thunberg to Thunberg”

KAMPEI HAYASHI

“Talet om material och arbetssätt i barnträdgårdens historia”

ANNELIE FREDRICSON

“Den svenska förskolemarknadens födelse: Från Lex Pysslingen till barnomsorgspeng”

ESBJÖRN LARSSON, JOHANNES WESTBERG

“Objektivitet och konfessionell undervisning – dagens syn på konfessionell undervisning i ljuset av det tidiga 1900-talets debatt om kristendomsundervisningen”

EMMA HELLSTRÖM

“Minnen från gymnasieinspektionen”

MARTIN JÄRNEK

VÄGVAL NR 3-4 / 2021, TEMA: “DEN SISTA LÄRARHÖGSKOLAN”

INNEHÅLL

Inledning
Magnus Hultén

Lärarhögskolan från vaggan till graven
Erland Ringborg

Från lärarkandidat till prorektor
Astrid Pettersson

Lärarhögskolans uppgång och fall – några intryck
Sven Hartman

Lärarhögskolan i Stockholm – lärarnas eget Hogwarts
Lisa Carlsson

Gemensamt campus för lärarutbildningarna
Hans Persson

Estetiska inslag i lärarutbildningen från självklarhet till ovisshet
Eva Österlind

Drama på lärarhögskolan
Kent Hägglund

Lärarhogskolan som försvann
Ingrid Carlgren

 

© Foto: Bergslagsbild

VÄGVAL NR 1 / 2021 “VÅRNUMMER”

INLEDNING
Britten Ekstrand

En ny utbildning för ett nytt Sverige – Den tekniska elementarskolan 1855–1920
Fay Lundh Nilsson

Anna Whitlock – en pedagogisk pionjär
Anders Johnson

Skolkommissions inre arbete: skolutredning på lärares beprövade erfarenhet och vetenskaplig grund
Johan Samuelsson

Vägvalet att inrätta och tillåta musikklasser: En berättelse om etableringen av profilerade grundskolor
Jonathan Lilliedahl

 

Omslagsbild: Anna Witlock, porträtt av Natanael Beskow, 1918

VÄGVAL NR 4 / 2020 “Vinternummer”

INLEDNING
Jakob Evertsson

Läroböcker på samiska – En diskussion om att välja ett eller flera samiska skriftspråk på 1720-talet
Daniel Lindmark

Pandemin och skolan – Spanska sjukan i lärarpress och skolors årsredogörelser
Björn Norlin

Historien upprepar sig eller vad tror du själv? Frågor och övningar i efterkrigstidens läroböcker för den svenska folk- och grundskolan
Anders Persson

Framtiden, individen och samhället: Förändringar i målen för skolans samhällskunskaps- och historieundervisning 1970–2000
Henrik Åström Elmersjö

 

Omslagsbild: Johannes Schefferu, Lapponia (1673)

VÄGVAL NR 3/2020, “HÖSTNUMMER”

INLEDNING
Agnes Hamberger

Svar till ”Lärarinna 39” – Läraren i Dagens Nyheters kontaktannonser 1890–1980
Josefin Englund

Nya perspektiv på förskolans historia: Etnografiska ögonblicksbilder från lek och institutionellt vardagsliv på 1930-talet
Anne-Li Lindgren, Ingrid Söderlind

Blod, svett och tårar – Minnen från slöjdundervisning
Annelie Holmberg

PRYO och PRAO – olika föreställningar om arbete och arbetsliv i grundskolans historia
Åsa Broberg

Skolverkets start och skolans kommunalisering – Några minnen från fältet
Martin Järnek

VÄGVAL NR 3 / 2018, “HÖSTNUMMER”

INNEHÅLL

Johanna Ringarp
Inledning

Daniel Lövheim
Den olympiska skoltävlingen som elitprojekt

Jens Andersson, Thor Berger
Lokala eliter, ojämlikhet och folkskolans expansion på 1800-talet

Johan Prytz
Den Nya matematiken – en framgång eller ett misslyckande?

Christer Fritzell
Skola och skolforskning i tidens anda

Berit Larsson
Kvinnofolkhögskolan – ett delat rum med oppositionella gemenskaper

Britten Ekstrand
Recension: Folkhögskolan 150 år

Vägval nr 2 / 2018, “De eviga frågorna”

INNEHÅLL

Britten Ekstrand
Inledning

Mikael Odin, Annika Ullman
Att vara rektor i förändringstider Om C.J.L Almqvist, Nya Elementarskolan och de digitala utmaningarna

Henrik Edgren
Topelius och fosterlandets pulsar – Hur finländskt också blev svenskt i det sena 1800-talets Läsebok för folkskolan

Emil Bertilsson
Lärarförsörjningen: en utmaning av historiska mått

Josefina Erikson
Gymnasiereformen 1991 – En skola för jämlikhet eller en skola för arbetsmarknaden?

Lars Erik Hansen, Dag Björklund
Föreningen för svensk undervisningshistoria – ett arkiv träder fram

FSUH
Årsbok 223

VÄGVAL NR 1 / 2018, “VÅRNUMMER”

Joakim Landahl
Inledning

Sandra Hellstrand
Debatterna om svensk lärlingsutbildning 1890-1917

Åsa Broberg
”Prövotiden är en gammal institution i yrkesskolan och har varit till mycket välsignelse”

Agneta Järnankar
”Vi måste lära oss hitta ginvägar inom det husliga arbetet!”

Bert Mårald
Realskolans uppgång och fall

Majsa Allelin
”Inom grundskolans ram erövrar realskolan åter” – Intervju med Göte Rudvall