För författare

För författare

Har Du skrivit något som Du tror passar att publicera i Vägval eller som Årsbok kan Du kontakta Elisabet Rudhe rörande Vägval i skolans historia och Stig G Nordström för frågor som rör Årsböcker i svensk undervisningshistoria.

Riktlinjer för Vägval

Vägval vänder sig till skolpolitiker, skolledare, lärare, forskare och andra intresserade. Tidskriften vill bidra till skoldebatten genom att öka kunskapen om de vägval som gjorts fram till dagens situation. Eller, som Vägvals grundare Sven-Åke Johansson uttryckte det i första numret: Valde man alltid rätt väg? Eller valde man fel? Visste man inte om att det fanns också en annan väg som kunnat väljas? Vägvals och dess författares sak är inte att ta ställning i de olika frågorna. Syftet är att ge en historisk bakgrund för läsarnas egna ställningstaganden.

Riktlinjerna för artiklarnas utformning är som följer:

Textens omfång
En artikel är, om inget annat överenskoms, normalt på cirka fyra A 4-sidor. Antalet ord brukar ligga kring 3 000 och det totala antalet nedslag kring 20 000. Denna ram måste respekteras.

Med Vägvals format och syfte att nå en bred målgrupp följer naturligen en viss begränsning av eventuell notapparat. Eventuella litteraturlistor bör därför hållas så korta som möjligt och eventuella fotnoter så få som möjligt.

Textens utformning
Texten ska levereras i Word-format. Typsnittet ska vara Times eller Times New Roman (12). Texterna ska ha s.k. dokumentstandard, dvs. att nytt stycke markeras med enkel radmatning och utan indrag.

Rubriker skrivs i samma typsnitt som brödtexten och omges med enkel radmatning före och efter.

Ev. bilder ska levereras i ett lätt framtagbart format.

Ev. tabeller får inte levereras i låst format.

Författarpresentationer ska levereras samtidigt med texterna.

Övrigt
Deadline för manus bestäms i samråd med redaktionskommittén Författaren svarar ensam för texten.

Vägvals redaktionskommitté tar beslut om att godkänna eller avvisa texten för publicering. Redaktionskommittén kan även föreslå ändringar. Tillfälle ges självklart till dialog inför den slutgiltiga texten. Inget arvode utgår för texten.

Bertil Bucht Ordförande i redaktionen för Vägval i skolans historia
morfarb@gmail.com

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Translate »