För författare

För författare

Har Du skrivit något som Du tror passar att publicera i Vägval eller som Årsbok kan Du kontakta Elisabet Rudhe rörande Vägval i skolans historia och Stig G Nordström för frågor som rör Årsböcker i svensk undervisningshistoria.

Riktlinjer för Vägval

Vägval vänder sig till skolpolitiker, skolledare, lärare, forskare och andra intresserade. Tidskriften vill bidra till skoldebatten genom att öka kunskapen om de vägval som gjorts fram till dagens situation. Eller, som Vägvals grundare Sven-Åke Johansson uttryckte det i första numret: Valde man alltid rätt väg? Eller valde man fel? Visste man inte om att det fanns också en annan väg som kunnat väljas? Vägvals och dess författares sak är inte att ta ställning i de olika frågorna. Syftet är att ge en historisk bakgrund för läsarnas egna ställningstaganden.

Riktlinjerna för artiklarnas utformning är som följer:

Textens omfång
Texterna bör ligga kring 20 000 tecken. Men det går också bra att skriva lite kortare och lite längre.

Citat och bilder skall ha referenser, i övrigt lämnas referenserna i litteraturlistan. Inga fotnötter eftersom fotnötter fungerar dåligt i webbformatet. Det blir ett evig skrollande.

Textens utformning
Tänk på att skriva populärvetenskapligt. Vägvalsartiklar vänder sig också till en intresserad allmänhet.

Texten ska levereras i Word-format.  Texterna ska ha s.k. dokumentstandard, dvs. att nytt stycke markeras med enkel radmatning och utan indrag.

Illustrationer

Det är bra om du kan bidra med illustrationer av olika slag. Det kan vara foton, tabeller,  grafer mm.  Dessa ska vara högupplösta och skickas separat, inte inlagda i ett worddokument.

Ett högupplöst porträttfoto av artikelförfattaren och en författarpresentation ska också bifogas.

Övrigt
Deadline för manus bestäms i samråd med redaktionskommittén Författaren svarar ensam för texten.

Vägvals redaktionskommitté tar beslut om att godkänna eller avvisa texten för publicering. Redaktionskommittén kan även föreslå ändringar. Tillfälle ges självklart till dialog inför den slutgiltiga texten. Inget arvode utgår för texten.

Bertil Bucht Ordförande i redaktionen för Vägval i skolans historia
morfarb@gmail.com

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Translate »