Föreningen för svensk undervisningshistoria

Om föreningen

 

Föreningen har funnits sedan 1920 och givit ut mer än 200 böcker. Dess bakgrund finner Du i skriften  Årsböcker i svensk undervisningshistoria under 75 år.

Föreningen ger vanligen ut en bok per år (förteckning). Böckerna kan antingen vara nya sammanställningar eller avhandlingar som är av utbildningshistoriskt intresse eller nyutgivningar av gamla skrifter. Exempel på böcker:

  • B. Rud. Hall: Om Sveriges första läroverksstadga. Studier rörande reformationstidens skola och skolfrågor (1921)
  • Ellen Key: Missbrukad Kvinnokraft Kvinnopsykologi. (1981)
  • Minnen och dokument V: Aurelius’ räknelära från 1614 (1995)
  • J. P. Martinelle: En utnött folkskollärarens anteckningar och minnen. (2002)
  • Gunnar Richardson: Hitler-Jugend i svensk skol- och ungdomspolitik. Beredskapspedagogik och demokratifostran under andra världskriget. (2003)
  • Sven-Åke Johansson: Den ryska revolutionen och det sovjetiska samhället i debatten och skolans läroböcker. Värderingarnas och undervisningsmetodernas växlingar under hundra år. (2004)

Föreningen ger också ut en tidskrift Vägval i skolans historia som kommer ut med 4 nummer varje år. Numera endast i digital form. I den kan man läsa korta artiklar om ställningstaganden under olika utvecklingsskeden.

Har Du skrivit något eller har du uppslag som Du tror passar att publicera i Vägval eller som Årsbok kan Du kontakta styrelsen via info@ undervisningshistoria.se

Hur blir man medlem?
Medlemskap i Föreningen för svensk undervisningshistoria FSUH, erhålles genom att årsavgiften 200 kronor sätts in på plusgiro 58001-9. Som medlem stödjer du utgivningen av Årsböcker i svensk undervisningshistoria samt utgivningen av Vägval i skolans historia.

Lärarnas historia på internet

I ett samarbete mellan TAM-Arkiv, Lärarstiftelsen (Sveriges allmänna folkskollärarförening), Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Svenska folkhögskolans lärarförbund har det skapats en webbplats som ger upplysningar om läraryrkets historia samt tillgång till ett rikt källmaterial som vittnar om denna historia.

Webbadress: www.lararnashistoria.se

Translate »