Styrelsen

Styrelse 2018

 

Ordförande
Solweig Eklund
solweig.eklund@mbox.lidnet.se

Sekreterare
Bertil Bucht
morfarb@gmail.com

Redaktör Vägval
Elisabet Rudhe
elisabet.rudhe@dunderbacken.se

Årsboksredaktör och kassör
Stig G Nordström
stig.nordstrom@comhem.se

Ledamot

Sara Backman Prytz
sara.prytz@buv.su.se

Joakim Landahl
joakim.landahl@edu.su.se

Suppleanter i styrelsen

Annika Andræ Thelin
annika.andrea.thelin@icloud.com,

David Sjögren
david.sjogren@edu.uu.se 

Annika Ullman
annika.ullman@edu.suse