Etikettarkiv: barnsyn

Från objekt till aktör i barnforskning – en omläsning av Piaget

SARA OHLIN

Sedan slutet av 1800-talet och de industrialiserade samhällenas ökade intresse för barn och barndom har barn kommit att stå i centrum för en mängd olika kunskapsproduktioner och forskningspraktiker. Hur barn positioneras i forskningen och vilket inflytande de har över forskningsprocessen varierar i relation till bland annat historisk och vetenskaplig kontext, i vilket fält en studie situeras samt dess epistemologiska och ontologiska utgångspunkter.

Fortsätt läsa Från objekt till aktör i barnforskning – en omläsning av Piaget