Etikettarkiv: estetiska ämnen

Estetiska inslag i lärarutbildningen – från självklarhet till ovisshet

EVA ÖSTERLIND

Jag kom till lärarhögskolan i dess sista skälvande minut. Min anställning som lektor i drama med didaktisk inriktning påbörjades 1 januari 2008. Lektoratet var placerat på UTEP, en i dubbel bemärkelse nyskapad institution. Förkortningen stod för Utbildningsvetenskap med inriktning mot Tekniska, Estetiska och Praktiska kunskapstraditioner. Syftet var att samla de ämnen inom lärarutbildningen som hade en praktisk dimension och saknade djupa rötter i akademin.

Fortsätt läsa Estetiska inslag i lärarutbildningen – från självklarhet till ovisshet