Etikettarkiv: karaktärsfostran

Skolan och disciplineringens mutationer 1918-1962

JONAS QVARSEBO

Fostran har alltid varit en central angelägenhet för skolan. I olika styrdokument har den fostrande uppgiften – jämte att förmedla kunskaper och färdigheter – framställts som skolans centrala uppgift. Dock har både mål och medel – de visioner, program och metoder som har gett form åt den fostrande verksamheten – varit högst föränderliga ur ett historiskt perspektiv. Med Fostran har alltid varit en central angelägenhet för skolan. I olika styrdokument har den fostrande uppgiften – jämte att förmedla kunskaper och färdigheter – framställts som skolans centrala uppgift. Dock har både mål och medel – de visioner, program och metoder som har gett form åt den fostrande verksamheten – varit högst föränderliga ur ett historiskt perspektiv. Med utgångspunkt i de stora skolutredningarna mellan 1918-1962 tecknas i denna artikel några centrala utvecklingslinjer i skolans fostran från 1900-talets början fram till grundskolans införande 1962.

Fortsätt läsa Skolan och disciplineringens mutationer 1918-1962