Etikettarkiv: kroppsaga

Skolagans former under 1800-talets andra hälft

DAVID SJÖGREN

Den här artikeln handlar om skolagans former och förändring under senare delen av 1800-talet. Vad som kommer att utredas och diskuteras är olika former av tillrättavisning av elever som användes för att dels upprätthålla ordning i klassrummen och dels för att verka för den sedliga fostran som eleverna ansågs behöva. Tillrättavisningar i alla dess former ansågs alltså ha dessa två syftemål: att stävja oreda och långsiktigt verka för god moral.
I artikeln kommer den här saken undersökas med hjälp av folkskolereglementen som bland annat gav anvisningar om disciplin och tukt. Jag kommer alltså bara tala om de uppfordringar och riktlinjer som lärare och folkskolans ledning hade att förhålla sig till. Hur anvisningarna sedan tolkades och användes i praktiken berättar reglementena ingenting om.

Fortsätt läsa Skolagans former under 1800-talets andra hälft