Vägval 2/2023

Inledning
JANNE HOLMÉN
Fängelserna och 1800-talets utbildningsrevolution
VIKTOR ENGLUND
Lanthushållsundervisningen i Sverige under 1900-talets första hälft
GUSTAV BERRY
Skolans marknadisering – några reflektioner över de senaste tre decennierna
MIKAEL BÖRJESSON
Avreglering och lärarrekrytering: En genomlysning av tre decenniers lärarbehörighet i svensk grundskola
EMIL BERTILSSON
Familjers användning av förskolemarknaden
IDA LIDEGRAN
Friskolor för elever med särskilda behov i Stockholm – En utveckling i marknadiseringens och inkluderingens spår.
EMMA LAURIN

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *