Vägval nr 1 / 2017 “Vårnummer”

VÄGVAL NR 1 / 2017 – INNEHÅLLSFÖRTECKNING

David Sjögren
Inledning

Pontus Folkesson
Att skola stormaktens ämbetsmän – om 1600-talets skolreformer och en likformig skola

Madeleine Michaëlsson
Privata bidrag till folkskolan

Bert Mårald
Flickläroverkens korta era

Hans Lorentz
Svensk folkbildning

 

© Omslagsbild: Olaus Magnus Historia om de nordiska folken, del 3.