VÄGVAL NR 1 / 2022, “VÅRNUMMER”

VÄGVAL NR 1 / 2022, “VÅRNUMMER”
Inledning

JOAKIM LANDAHL

“What Japan Learnt from Swedish Education: From Thunberg to Thunberg”

KAMPEI HAYASHI

“Talet om material och arbetssätt i barnträdgårdens historia”

ANNELIE FREDRICSON

“Den svenska förskolemarknadens födelse: Från Lex Pysslingen till barnomsorgspeng”

ESBJÖRN LARSSON, JOHANNES WESTBERG

“Objektivitet och konfessionell undervisning – dagens syn på konfessionell undervisning i ljuset av det tidiga 1900-talets debatt om kristendomsundervisningen”

EMMA HELLSTRÖM

“Minnen från gymnasieinspektionen”

MARTIN JÄRNEK

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *