VÄGVAL NR 2 / 2021, TEMA: “BARNOBSERVATIONER”

INNEHÅLL

Inledning
Anne-Li Lindgren & Sara Backman Prytz

Från objekt till aktör i barnforskning – en omläsning av Piaget
Sara Ohlin

Barns positioner i lek i en barnträdgård på 1930-talet – barn tränar ledarskap
Johanna Sundström

Personlighetsbilden av Lars – en analys av en ledarinnas seende
Hanna Vretblom

Våra barns hemliga liv. En jämförande och spårande analys av observation- och dokumentationspraktiker 1920−2020
Maria Hylberg

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *