Nr 2 / 15, Sommarnummer

VÄGVAL NR 2 / 2015 – INNEHÅLLSFÖRTECKNING Agneta Linné Inledning och reflektioner Johannes Westberg Hur ska folkskoleväsendets framväxt förklaras? Paula Wahlgren Demokratifostran som brottsprevention Sven Hartman En bok om slöjd, bildning och kultur Ingrid Heyman Pedagogiskt arbete – utanför skolan exemplet kolonirörelsen i Stockholm